Historie

Historie

Historie

12 Februari 1975 is bij de notaris vastgelegd als oprichtingsdatum van de Steinder Garde.
Sjé Stassen had een goed prinsenjaar achter de rug en besloot met een aantal vrienden als Steinder Garde een bijdrage te leveren aan de Steinse gemeenschap. In de eerste jaren werd de in Stein inmiddels de overbekende gouden koets aangekocht. Deze Gouden Koets is het icoon van de Garde geworden.
Buiten de vasteloavend hield de Garde zich ook bezig met het organiseren van vele activiteiten. Wie herinnert zich wellicht nog de zomerspektakels in de 80-tiger jaren aan het grindgat in Meers zoals Ter Land, Ter Zee en in de Lucht en het Ezellenrennen. Op het plein voor het gemeentehuis was het de Garde die het Brikkebèkkerfjès organiseerde. Met de Gouden Koets waren zij ook regelmatig in Stein te zien buiten de vasteloavesdagen. Zo werd de koets o.a. ingezet tijdens de uitreiking van de Gulden Humor. Diverse Steindenaren die een grote prestatie hadden geleverd werden vaak in de koets vervoerd op weg naar hulde en roem. De Steinder Garde organiseerde ook jarenlang op vasteloavesdinsdig het Zaate Hermeniekes Concour. Zeker in de begin jaren groeide de deelnemende groepen uit tot bekende kapelkes die Stein vaak met hun vrolijke klanken aan het dansen krijgen. Tijdens het jaarlijkse Maaskant Treffen gaven de Gardisten de Vasteloaves verenigingen van Limburg en België de gelegenheid om elkanders ervaringen uit te wisselen. De echte hoogtepunten van de Steinder Garde zijn de ontmoeting met de toenmalige Minister President Van Agt in Grevenbicht, Het TV optreden met de Steinder Bök en de Gouden Koets bij Nederland Muziek Land en uiteraard de organisatie van het vierde Euregionale Garde Treffen in 1998 waarbij 1000 gardisten van de Euregio door de straten van Stein paradeerde en de dansmarietjes op het podium in het centrum hun kunnen toonde aan de Steinse bevolking.
Vasteloavend 2006 was voor de Steinder Vasteloavend vierders een geweldig jaar. Mede door de organisatie van het Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoer in de gemeente werd Stein weer op de Limburgse vasteloaves kaart gezet. Toch was er ook tijdens de dolle dagen een noodoproep van een vereniging die toch goed geworteld leek in de Steinder vasteloavend. De Steinder Garde dreigde na 31 jaar van het toneel te verdwijnen. Een noodoproep, van oprichter en President Sjé Stassen, in weekbladen en bij de lokale omroep was een laatste redmiddel om nieuwe leden te werven voor een doorstart. En dat is gelukt.
Op zondag 26 maart (half vasten) heeft een afvaardiging van het bestuur van vasteloaves vrûnj De Strwé Aezelle aangeklopt bij de ere voorzitter Sjé Stassen met het nieuws dat de Aezelle zich wilden aansluiten bij de Steinder Garde.
Na een gezamenlijke vergadering is er een tijdelijk bestuur gevormd. Woensdag 3 mei is de “fusie” definitief een feit geworden. De Steinder Garde is weer versterkt en telt 14 leden. Het is de bedoeling om, in de voetsporen van vele voorgangers, de naam van de Steinder Garde hoog te houden en de Gouden Koets te blijven presenteren daar waar hij thuis hoort, in de straten van Stein.
De naam Strwé Aezelle zal van het toneel verdwijnen. Na 24 jaar groots meegedaan te hebben in de optocht kan de naam bijgeschreven worden bij andere grote wagenbouwers uit het verleden zoals de Sjpassvögel, ut Genhaenke en vele andere.